SJT – Sokerijuurikkaan tutkimuskeskus

SOKERIJUURIKKAAN
TUTKIMUSKESKUS

SjT:n aikaisemmat hankkeet, Energiaa Sokerin tuotantoon ja JUNO saivat jatkoa, kun JYMY-hanke aloitti toimintansa 8.1.2018. Uuden hankkeen nimi tulee sanoista Juurikaan viljely muuttuvassa ympäristössä ja se toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimenpidettä Ammatillinen koulutus ja tietojen hankkiminen. Hanke saa rahoitusta Satakunnan ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksista Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014−2020. Hankkeen yksityisestä rahoitusosuudesta vastaa SjT. Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on turvata juurikkaanviljelyn kannattavuus ja kilpailukyky. Saavuttamalla nämä tavoitteet, voimme osaltamme olla turvaamassa kotimaisen juurikkaanviljelyn ja sokerintuotannon jatkuvuutta. Hankkeen tapahtumista tiedotetaan samaan tapaan kuin aiemminkin eli SjT:n ja Sucroksen kotisivuilla, Maaseudun tulevaisuudessa sekä tekstiviestein. Lisätietoja hankkeesta ja ilmoittautumiset tapahtumiin: Tiina From, p. 040 581 4443, tiina.from@sjt.fi

Hankkeen toiminta-aikana 8.1.2018−29.2.2020 järjestetään 12 koulutusta (6 aihetta), 4 pellonpiennarpäivää sekä benchmarkkausmatka. Aikaisemmista hankkeista poiketen JYMYn yhteydessä järjestetään myös pienryhmäiltoja, joiden yhteydessä viljelijöiden on mahdollista tilakohtaisesti pohtia koulutuksessa esilletulleita ideoita. Hankkeen tilaisuudet järjestetään Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa, mutta tilaisuuksiin ovat tervetulleita kaikki Suomen juurikkaan viljelijät. Hankkeen koulutussisältö perustuu syksyllä 2017 toteutetun sähköisen kyselyn tuloksiin. Tulokset esitetty Juurikassarka-lehden numerossa 3/2017. 

Hankkeen alustava ohjelma julkaistaan lähiviikkoina SjT:n kotisivuilla.